جمعه، ۲۹ تیر ۱۳۹۷


 ابزار 
نسخه چاپی
نقشه سایت نقشه سایت
ارسال به دوستان ارسال به دوستان
انتقادات و پیشنهادات انتقادات و پیشنهادات
افزودن به آدرس های برگزیده افزودن به آدرس های برگزیده

 

English
 نمایش جزئیات طرح 
مدیریت طرح توسعه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حوزه کارون و کرخه و دز از اراضی 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام
پروژه طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی ناحیه 2 دشت عباس
موقعیت جغرافیایی
استان خوزستان
کار فرما
موسسه جهاد نصر
اهداف طرح
- مطالعات و طراحی: - طراحی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی به مساحت 4500 هکتار - طراحی تسطیح اراضی به مساحت 4500 هکتار - مطالعات و طراحی شبکه آبیاری تحت فشار به مساحت 35 هکتار - مطالعات و طراحی ابنیه‌های فنی شبکه فرعی - مطالعات و طراحی زهکش لایروبی زهکش اصلی MD1 به طول 13 کیلومتر - مطالعات و طراحی لایروبی زهکش‌های درجه 2 به طول 32 کیلومتر -گروه های اجتماعی و تسهیلگری: - مطالعات اجتماعی به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت مردمی و تشکل‌های بهره برداری و آزادسازی اراضی و رفع معارضین - هندسی سازی و یکپارچه سازی اراضی و تهیه اسناد تحویل اراضی - برگزاری کارگاه آموزشی شبکه فرعی آبیاری و زهکشی
فعالیت های اجرایی
-احداث کانالت به طول 6 کیلومتر در بلوک زراعی 5 -احداث خط لوله کم فشار به طول 82 کیلومتر - احداث زهکش سطحی به طول 45 کیلومتر -احداث بیش از 600 دستگاه ابنیه فنی در شبکه فرعی آبیاری و زهکشی -اجرای تسطیح اراضی به مساحت 2100 هکتار -اجرای لایروبی زهکش 1MD به طول 13 کیلومتر
پیمانکار اصلی
گروه مشارکت پورنام - مهندسین مشاور دزآب
مشخصات طرح

گروه مشارکت مهندسین مشاور زیستاب- جاماب

 


طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام